• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
94481341926167129035284827618591456752743000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 20282
 2. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 14156
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13837
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 13368
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 12304
 6. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 10995
 7. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 10768
 8. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 9495
 9. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 9189
 10. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 8985
 11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 8965
 12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 8640
 13. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 8562
 14. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 8421
 15. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 7999
 16. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7686
 17. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 7310
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 5950
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4694
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4357
 21. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4259
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4214
 23. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4066
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3388
 25. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 3345
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3274
 27. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II (2 przetarg)
  Wyświetleń: 3039
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2890
 29. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2501
 30. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 1363
 31. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 1012
 32. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 879
 33. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 797
 34. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 592
 35. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 306
Wersja XML

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 679 03 35 do 38
fax +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 388083
w tym miesiącu: 4555
dzisiaj: 131