• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku

PDFogłoszenie.pdf - 12.03.2019 r.
PDFSIWZ.pdf
DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCXzał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCXzał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.docx
PDFzał. nr 4 STWiORB.pdf
PDFzał. nr 5 Kosztorys ofertowy.pdf
PDFzał. nr 6 - wzór umowy.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf - 27.03.2019 r.

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf - 04.04.2019 r.
 

Wersja XML

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 679 03 35 do 38
fax +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 388106
w tym miesiącu: 4578
dzisiaj: 154