• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)

PDFogłoszenie.pdf - 27.06.2019 r.
PDFSIWZ.pdf - 27.06.2019 r.

DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCXzał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCXzał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.docx
zał. nr 4 - dokumentacja projektowa:

RARDROGOWA.rar
RARELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE.rar
RARELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH.rar
RARSANITARNA - ODWODNIENIE.rar
RARSANITARNA - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ.rar
ZIPzał. nr 5 STWiORB.zip
ZIPzał. nr 6 Kosztorysy ofertowe.zip
PDFzał. nr 7 - wzór umowy.pdf

PDFpytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf - 09.07.2019 r.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf - 12.07.2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.07.2019 r.
 

Wersja XML

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 679 03 35 do 38
fax +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 388103
w tym miesiącu: 4575
dzisiaj: 151